Monday, March 11, 2013

Book: Efectul de nautil


EFECTUL DE NAUTIL
by
Ioana Visan

Să cumperi Timp, să traversezi spaţiul, să faci curat după extraterestrul pe care l-ai avut drept musafir. Să uiţi să respiri în timp ce o doamnă din lumea bună îţi povesteşte despre clone, să te plimbi între două lumi paralele în căutarea unei fugare, să iei cina cu Lucifer şi să nu ţi se mai pară grav, să imortalizezi pe retină aura tristă a unui djinn nomad…

Vocea personajelor Ioanei Vişan răzbate dincolo de vălul realităţii, invitîndu-ne să trăim scene fantastice din vieţile lor pline de un neprevăzut ce se insinuează cu obstinaţie printre fantome şi îngeri, asasini din viitor, mutanţi post-apocaliptici, nebuni şi genii deopotrivă. Şi dacă am fi în locul lor noi ce am face?

 In English, the book description sounds something like this:

To buy Time, to travel through space, to clean after an alien guest. To forget to breathe while an upper class lady tells you about clones, to walk between parallel universes in search of a fugitive, to dine with Lucifer and not find it strange, to see the sad aura of a nomad Djinn...

The voice of Ioana Visan's characters goes beyond the reality's veil, inviting us to witness fantastic scenes in their full of unexpected lives that creeps stubbornly between ghosts and angels, assassins from the future, post-apocalyptic mutants, madmen and geniuses alike. If we were in their place, what we would do?

Bottom of line, it's a book! 352 pages, 20 short stories, published by Millennium Book.  

Efectul de nautil (The Nautilus Effect) will be launched at Final Frontier book fair in Bucharest, on March 23 at 1 PM.

So mark down the date, add the book to your to-read list on GoodReads, pre-order it here, and show up to get an autograph at Final Frontier.

No comments: